70 Yıllık Deneyim


Fabrikamız, 70 yıllık tecrübesi ve üretimi ile Türkiye refrakter endüstrisinin okulu olarak sektörde aktif rol almıştır.

Üretim Kapasitesi


Çelik döküm, çelik ingot döküm ve demir dışı döküm yolluklarında tüm Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan tek üreticidir.

Uzman Teknik Ekip


Alanında tanınmış uzmanlarla çalışılmakta, sektör için geleceğin profesyonelleri yetiştirilmektedir.

Kalite Yönetimi

Kuruluşumuzun refrakter malzeme tasarımı ve üretimi faaliyetleri TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında yapılmaktadır.
KALİTE POLİTİKASI VE BELGELER

Genel Kurula Çağrı
Zonguldak Filyos Ateş Tuğla A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan, Şirketimizin 2018-2019 ve 2020 yılı Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.04.2021 Perşembe günü saat 11.00’de Filyos’taki fabrikanın toplantı salonunda yapılacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu raporu ile Bilanço, Gelir-Gider hesapları toplantı gününden 15 gün önce Zonguldak Filyos Ateş Tuğla A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz. Toplantıda bulunmayacak ortaklarımız kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, noter tasdikli vekaletname veya noter tasdiksiz olması halinde imza sirkülerinin vekaletnameye ekli olarak kendilerini temsil ettirebilirler.