Kalite Politikamız


Refrakter malzeme üretimi yapan Zonguldak Filyos Ateş Tuğla A.Ş.,
yasal gereklilikleri yerine getiren, sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur.

Bu anlayışla;


Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak anlayıp, karşılayarak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli kılmak,

Sürekli bir gelişim anlayışıyla, tüm personelimize kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini arttırmak,

Tedarikçilerimizi, Kalite Yönetim Sistemi’nin bir parçası haline getirmek,

Kalite Yönetim Sistemi’ni yaşam biçimi olarak benimseyip, etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek kalite politikamızdır.